K1 Media

Provozní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek k1media.cz (dále jen "K1 Media") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem K1 Media je společnost K1 Media & Bussiness agency s.r.o., Budečská 974/6, 120 00 Praha 2, Czech Republic (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití K1 Media nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru K1 Media. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv K1 Media a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu K1 Media.
 4. Na Stránkách K1 Media jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu K1 Media.
 5. Veškerý obsah K1 Media slouží pouze pro informaci. Obsah K1 Media byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah K1 Media je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na K1 Media musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na K1 Media.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu K1 Media.
 7. Každý Uživatel užívá K1 Media na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu K1 Media. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním K1 Media a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování K1 Media a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na K1 Media. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na K1 Media.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím K1 Media, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na K1 Media, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na K1 Media. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 12. 2008
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2009, Logout.cz, s.r.o.

Komunikační kampaně

Komunikační kampaně

Návrh, příprava a zajištění komunikační kampaně

Média

Média

Média (plánování, nákup, vyhodnocení)

Klientský servis

Klientský servis

Klientský servis

Public relations

Public relations

Public relations

Direct mail

Direct mail

Direct mail

Events

Events

Events, tiskové konference, firemní akce

Sponzoring

Sponzoring

Sponzoring

Internetové kampaně

Internetové kampaně

Internetové kampaně

Kreativa

Kreativa

Kreativa

Produkce

Produkce

Produkce

Webové prezentace

Webové prezentace

Webové prezentace příprava a aktualizace webových stránek

Kudyznudy.cz Česky English

... partner pro Vaše mediální kampaně