K1 Media

Public relations

S tím, jak se také v domácích podmínkách postupně rozvíjí oblast public relations a řada firem si uvědomuje význam a nezastupitelnost těchto aktivit pro svou firemní image a v konečném důsledku i pro pozitivní obchodní dopad, naše agentura flexibilně rozvíjí rozsah i specializaci PR služeb na úroveň obvyklou ve vyspělých evropských zemích.

Přesto, že je ještě třeba vyvracet některé zažité omyly, kdy si řada firem pod těmito službami představuje, že agentura zařídí, aby se psalo pouze pozitivně, nebo to, co si klient přeje, považujeme za nemalý úspěch v naší činnosti, že naši klienti akceptují základní koncepci PR služeb. Stejnou, jaká je standardní a naprosto obvyklá v těch zemích, kde je PR etablovaným oborem a má odpovídající tradici. Tou je skutečnost, že agentura svému klientovi především poskytuje poradenské služby jak by se měl chovat, aby byl pro média atraktivní, měl s nimi pozitivní vztahy a média měla zájem o něm publikovat.

Vzhledem k tomu, že naše agentura má širší okruh činnosti, než samotné PR služby, jsme schopni zabezpečit pro oblast PR také produkční servis a řadu navazujících a doplňkových činností. Svým klientům tedy můžeme nabídnout:

 • PR poradenství
 • Tvorbu PR koncepcí
 • Budování vztahů s novináři
 • Přípravu tiskových zpráv
 • Média monitoring
 • Zajištění tiskových konferencí
 • Výběr témat pro tiskové konference
 • Přípravu mluvčích
 • Odpovídající podobu tiskových materiálů a press kitů
 • Organizování setkání s novináři
 • Krizovou komunikaci

Krizová komunikace řeší problémy - nechte nás tedy řešit váš problémy. Public relations je jeden z efektivních nástrojů, kterým firmy mohou chránit svou dobrou pověst a své dobré jméno. Tato činnost může rovněž být prostředkem firemního managementu v běžné činnosti podniku. Pokud se vyskytnou problémy platí základní pravidlo: „kdo je připraven, není ohrožen“. Je zřejmé, že každá krizová situace vyžaduje individuální řešení. Jsme připraveni ho s vámi hledat. Ze zkušeností víme, že je třeba jednat rychle, hodnotit situaci pohledem veřejnosti, poskytovat informace a působit důvěryhodně. Na problém tak nejste sami. Ještě snazší, než problémy řešit, je jim přecházet – poraďte se proto s námi o vašem public relations.

 • Práce s texty

Pro potřeby mediální prezentace vaší společnosti připravíme dle vašeho zadání kompletní textové podklady pro nejrůznější firemní akce, pro tiskové výstupy, pro internetové prezentace, dále články do novin a časopisů. V případě potřeby upravíme Vámi vytvořené texty po stylistické či gramatické stránce. Rovněž vám můžeme nabídnout pravidelnou aktualizaci například webových aktualit, firemních newsletrů apod.

Komunikační kampaně

Komunikační kampaně

Návrh, příprava a zajištění komunikační kampaně

Média

Média

Média (plánování, nákup, vyhodnocení)

Klientský servis

Klientský servis

Klientský servis

Public relations

Public relations

Public relations

Direct mail

Direct mail

Direct mail

Events

Events

Events, tiskové konference, firemní akce

Sponzoring

Sponzoring

Sponzoring

Internetové kampaně

Internetové kampaně

Internetové kampaně

Kreativa

Kreativa

Kreativa

Produkce

Produkce

Produkce

Webové prezentace

Webové prezentace

Webové prezentace příprava a aktualizace webových stránek

Kudyznudy.cz Česky English

... partner pro Vaše mediální kampaně