K1 Media

Internetové kampaně

Na základě analýzy parametrů komunikovaného produktu či problematiky zvolíme vyhledávače a portály vhodné pro výsledky vyplývající z uvedené analýzy. Na tuto první etapu navazuje definice rozpočtových rámců pro jednotlivé portály. Dalším krokem je volba klíčových slov a pečlivé monitorování a vyhodnocování úspěšnosti zvolené koncepce včetně podrobného reportingu. Cílem je dosažení co nejvyšší efektivnosti kampaně. Uvedený model zahrnující průběžný a pečlivý monitoring efektivnosti umožňuje též případnou průběžnou modifikaci kampaně s cílem co nejpřesnějšího zacílení investovaných prostředků.

Komunikační kampaně

Komunikační kampaně

Návrh, příprava a zajištění komunikační kampaně

Média

Média

Média (plánování, nákup, vyhodnocení)

Klientský servis

Klientský servis

Klientský servis

Public relations

Public relations

Public relations

Direct mail

Direct mail

Direct mail

Events

Events

Events, tiskové konference, firemní akce

Sponzoring

Sponzoring

Sponzoring

Internetové kampaně

Internetové kampaně

Internetové kampaně

Kreativa

Kreativa

Kreativa

Produkce

Produkce

Produkce

Webové prezentace

Webové prezentace

Webové prezentace příprava a aktualizace webových stránek

Kudyznudy.cz Česky English

... partner pro Vaše mediální kampaně