K1 Media

Direct mail

Víte koho potřebujete oslovit? Nevíte jak? Direct mail představuje velmi efektivní nástroj oslovení potencionálního zákazníka. Často dosahujeme velmi pozitivního poměru
vynaložených nákladů ve vztahu k efektivnosti kampaně, tedy jednotkových nákladů na oslovení cílového respondenta. V této oblasti poskytujeme pro své klienty kompletní servis od návrhu cílových lokalit, přípravy a vyhotovení tiskovin až po zajištění jejich distribuce dle stanoveného časového harmonogramu.

Komunikační kampaně

Komunikační kampaně

Návrh, příprava a zajištění komunikační kampaně

Média

Média

Média (plánování, nákup, vyhodnocení)

Klientský servis

Klientský servis

Klientský servis

Public relations

Public relations

Public relations

Direct mail

Direct mail

Direct mail

Events

Events

Events, tiskové konference, firemní akce

Sponzoring

Sponzoring

Sponzoring

Internetové kampaně

Internetové kampaně

Internetové kampaně

Kreativa

Kreativa

Kreativa

Produkce

Produkce

Produkce

Webové prezentace

Webové prezentace

Webové prezentace příprava a aktualizace webových stránek

Kudyznudy.cz Česky English

... partner pro Vaše mediální kampaně