K1 Media & Business Agency, s.r.o.

Cílem služeb, které poskytujeme našim klientům je efektivní řešení jejich mediální komunikace, spolupráce na realizaci jejich marketingových cílů, vytváření pozitivního firemního image a posílení povědomí komunikované značky. Tyto činnosti mají samozřejmě podstatný dopad na obchodní cíle a výsledky našich klientů. Společným úsilím tak přispíváme k vyšší efektivnosti a realizaci strategických tržních parametrů našich partnerů.

K1 Media & Business Agency, s.r.o. představuje specializovanou agenturu zaměřenou zejména na nákup mediálního prostoru, oblast public relations a mediální poradenství.

 

 

Komunikační kampaně

Komunikační kampaně

Návrh, příprava a zajištění komunikační kampaně

Média

Média

Média (plánování, nákup, vyhodnocení)

Klientský servis

Klientský servis

Klientský servis

Public relations

Public relations

Public relations

Direct mail

Direct mail

Direct mail

Events

Events

Events, tiskové konference, firemní akce

Sponzoring

Sponzoring

Sponzoring

Internetové kampaně

Internetové kampaně

Internetové kampaně

Kreativa

Kreativa

Kreativa

Produkce

Produkce

Produkce

Webové prezentace

Webové prezentace

Webové prezentace příprava a aktualizace webových stránek

Kudyznudy.cz Česky English

... partner pro Vaše mediální kampaně